Offentlig handling - Strömstad

2081

Allmän handling och diarium - Härjedalens kommun

Vanligen är det ett pappersdokument, till exempel ett brev, protokoll, beslut med mera. Det kan också handla om e-post, video, bandupptagningar, datafiler eller en cd-rom. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. En handling kan beskrivas som någonting som innehåller någon form av information.

Är brev allmän handling

  1. Aspira medical supplies
  2. Forstahandskontrakt mall
  3. Vad ar trak

Några exempel på handlingar är: brev, protokoll, beslut, e-post, video- och bandupptagningar. Du kan ta del av en handling hos Länsstyrelsen om den är allmän och inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Handlingen är allmän om den har kommit in till oss eller har upprättats hos oss. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga och du har rätt att ta del av dessa. Vi är inte heller skyldiga att lämna ut handlingar som ännu inte upprättats och därmed inte blivit allmänna, till exempel utkast till beslut.

Offentlighetsprincipen - Gnosjö kommun

En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av kommunen. Interna brev mellan politiker och tjänstemän inom organisationen är inte allmän handling och hade inte behövts lämna ut.

Är brev allmän handling

Allmän handling – Medarbetarportalen

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med  En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig.

Även din egen korrespondens (brev, fax, e-post med flera) med kommunens tjänstemän och politiker blir en allmän handling som kan läsas av andra. Vad är en allmän handling?
Victoria sandell

Är brev allmän handling

Det kan vara ett brev,  Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Även privatpersoners korrespondens (brev, fax, e-post och så vidare) med kommunens tjänstemän och politiker blir en allmän handling som kan läsas av andra. Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev i ett ärende som rör en kommunal fråga till tjänstemäns eller förtroendevalda politikers hemadress. Allmän handling.
Vat einfuhrumsatzsteuer

enskede sjukhus hade 1979 ett upptagningsområde
facebook företag gratis
täby fängelse
malmö invånare invandrare
kontrakt pdf melanie moreland
klädaffär vänersborg

Allmän handling och offentlighetsprincipen - Järfälla kommun

Vad är en allmän handling? En handling är till exempel brev, protokoll, beslut, e-post, video- eller bandupptagning.


Sveriges ingenjorer avgift
oskar henkow död

Offentlighet och sekretess i kommunen - Lunds kommun

En allmän handling är en handling som kommit in till kommunen, exempelvis ett brev eller mejl, eller är upprättad och förvarad hos kommunen. Allmänna handlingar är enligt offentlighetsprincipen offentliga och tillgängliga för alla att ta del av, om det inte handlar om sekretessbelagda (hemliga) uppgifter.