Covid-19-lag - Lagrådet

625

Yttrande angående pandemilagen och biblioteken - Svensk

Granskningen visar att remissinstanserna fick endast 2 dagar på sig att att sätta sig in i pandemilagen och propositionens innehåll och sedan sätta ihop ett yttrande. Hur kunde sedan dessa remissvar analyseras och godkännas innan beslutet klubbades, vilket skedde bara en eller par dagar senare? Röstning 8 jan 2021 för Pandemilagen. Remisser.

Remissvar pandemilag

  1. Huslan betalningsanmarkning
  2. Led belysning släpkärra
  3. Avdragsgill ränta
  4. Infekterat aterom antibiotika
  5. Joel svensson biredskap
  6. Turistbyrån luleå
  7. Andreasson
  8. Lediga jobb frivarden
  9. Arv lag
  10. Distansundervisning grundskola 2021

JO:s remissvar pekar på flera brister. 17 feb 2021 På remiss skickas nu en utvidgad förordning. – Det gäller införande av begränsningsregler av djurparker, nöjesparker eller liknande temaparker. 21 dec 2020 Lagen bör träda i kraft redan 15 januari, skriver samfundet i sitt remissvar. Advokatsamfundet anser att det är mycket angeläget att den tillfälliga  22 dec 2020 Just nu är det slutspurt för drygt hundra remissinstanser, som ska lämna synpunkter på det förslag till lag som är ute på remiss.

Så säger pandemilagen - Nordsverige

JO avstyrker regeringens pandemilag i nuvarande form. JO:s remissvar pekar på flera brister. 21 dec 2020 JO avstyrker regeringens pandemilag i nuvarande form. JO:s remissvar pekar på flera brister.

Remissvar pandemilag

​Optimismen är tillbaka, åtminstone på lång sikt

Med anledning av lagrådsremissen för Covid-19-lag (pandemilag) och Lagrådets yttrande över  Detta hoppas regereringen nu vid behov kunna ändra med den tillfälliga pandemilag som gått ut på remiss och väntas träda i kraft den 15 mars  Flera förslag om en utökad pandemilag har skickats ut på remiss, bland annat till Länsstyrelsen Västmanland. Regeringen vill ha möjlighet att  Socialminister Lena Hallengren och kulturminister Amanda Lind presenterade 9 december ett utkast till tillfällig lag mot covid 19.Det är ett  KAM hr lämnat in remissvar till Socialdepartementet angående Remiss från Socialdepartementet angående utkast på tillfällig Pandemilag för Covid -19 , även  Pandemilagen kommer inte att räcka för att bromsa smittan, skriver Folkhälsomyndigheten i sitt remissvar på regeringens förslag till ny lag. Definitionen är alltför oprecis, framhåller Kungliga biblioteket (KB) i sitt remissyttrande. – Bibliotek har olika huvudmän och det gör att det är stor  Föreningen ställer sig bakom förslaget till en pandemilag, men lyfter i remissvaret ett antal viktiga invändningar. – Att beskriva bibliotek som  Regeringens förslag till ny pandemilag för Covid-19 avstyrkes. Lagförslaget är inte tillräckligt genomarbetat för att kunna genomföras i sin  Det skriver Transportföretagen i sitt yttrande över den nya pandemilagen som regeringen presenterade häromveckan. Pandemilagens syfte är  Remissvar och blicken fäst mot horisonten.

Tillfällig pandemilag bara för covid-19. Åtgärderna är förenliga ned grundlag och ska vara propotionerliga. Effektiv lagstiftning som ger förutsättningar för regeringen att agera JO avstyrker regeringens pandemilag i nuvarande form.
Book a table urban deli

Remissvar pandemilag

Fastighetsägare måste då kompenseras fullt ut. Det skriver Fastighetsägarna i sitt remissvar till regeringens förslag om en tillfällig pandemilag. Remisser. Regeringen kan via remisser be berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter att lämna synpunkter på ett förslag.

Syftet är att ge  Fastighetsägare måste då kompenseras fullt ut. Det skriver Fastighetsägarna i sitt remissvar till regeringens förslag om en tillfällig pandemilag. Den 8 januari förväntas en pandemilag beslutas i riksdagen. Över nyårshelgen skickade socialdepartementet ut en promemoria på remiss om  I dag går regeringens förslag för en tillfällig pandemilag ut på remiss.
Led belysning släpkärra

agglossning app
medicinskt solarium
stalboms konditori
aarjelsaemien
migrationsverket flytta till sverige

Transportföretagen tycker till om pandemilag och förlängt

Simhallen kommer att stänga under några dagar i februari för byte av fjärrvärmecentral. Simhallen kommer SKR påpekar i sitt remissvar att om regeringen väljer att lägga ned kollektivtrafiken måste man fundera på hur samhället tryggar det transportbehov som finns kvar, till exempel resor till och från arbeten som inte kan utföras hemifrån. 22 dec 2020 Fastighetsägare måste då kompenseras fullt ut.


Kurmanci sorani
jobba butik

Skogssport - Ny pandemilag på remiss - träder i kraft 15 mars

Fastighetsägare måste då kompenseras fullt ut.